Debiut CD

Cztery Koncerty Marimbowe duńskiego kompozytora Andersa Koppela (*1947) odegrały kluczową rolę w rozwoju koncertowego […]